مقالات

پیشگامان تجارت و توسعه پایدار ارائه دهنده خدمات ساخت دهکده برفی در ایران

دهکده برفی

در سال های اخیر ایجاد فضاهای تفریحی و سرگرمی با زیرساخت برف و یخ بطور مصنوعی نظیر دهکده برفی و شهربازی برفی در اماکن عمومی

ادامه مطلب...
پیست یخ یک سطح یخ زده است که افراد می‌توانند بر آن اسکیت روی یخ یا ورزش‌های زمستانی انجام دهند.

پیست یخ

پیست یخ چیست؟ پیست یخ یک سطح یخ زده است که افراد می‌توانند بر آن اسکیت روی یخ یا ورزش‌های زمستانی انجام دهند. علاوه بر

ادامه مطلب...