حرکت به سمت توسعه پایدار

حرکت به سمت توسعه پایدار

با عنایت به تکامل و لزوم رشد مداوم جهت بقا و همچنین استمرار کیفیت و مدیریت سازمانها، نهادها، بنگاههای اقتصادی، کشورها و جوامع در عصری که توسعه پایدار، سرلوحه تمامی امور جاری می باشد، گروه پیشگامان تجارت با رویکرد گسترده نمودن سبد خدمات و بازارهای هدف، نام مجموعه را که معرف هویت آن می باشد از “گروه پیشگامان تجارت پرنیان” به گروه پیشگامان تجارت و توسعه پایدار تغییر داد.
امید است بتوانیم مفهوم نام جدید خود را در عملکرد بطور شایسته نهادینه نماییم.

درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات