انواع الکتروموتور را می‌شناسید؟

تحویل انواع الکتروموتور

آشنایی با انواع الکتروموتور الکتروموتور را میتوان قلب هر دستگاه صنعتی دانست. تقریبا میتوان گفت هرجایی سخن از انرژی الکتریکی باشد، پای یک موتور الکتریکی در میان است. همانطور که در مقالات پیشین اشاره کردیم، کار اصلی موتور الکتریکی تبدیل نیروی مکانیکی به الکتریکی است. از جمله توانمندی های گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان تجارت و […]

آشنایی با الکتروموتور و انواع آن

آشنایی با موتورالکتریکی و انواع آن

آشنایی با الکتروموتور و انواع آن تقریبا هر وسیله الکتریکی که در اطراف خود مشاهده می‌کنید، به یک موتور الکتریکی نیاز دارد. از لپ تاپ تا یخچال و هود همگی از یک الکتروموتور بهره می برند. اما الکتروموتور چیست و چرا تا این اندازه به آن نیاز داریم؟ صنایع گوناگون به چه نوعی از موتور […]