آشنایی با الکتروموتور و انواع آن

آشنایی با موتورالکتریکی و انواع آن

آشنایی با الکتروموتور و انواع آن تقریبا هر وسیله الکتریکی که در اطراف خود مشاهده می‌کنید، به یک موتور الکتریکی نیاز دارد. از لپ تاپ تا یخچال و هود همگی از یک الکتروموتور بهره می برند. اما الکتروموتور چیست و چرا تا این اندازه به آن نیاز داریم؟ صنایع گوناگون به چه نوعی از موتور […]