مجموعه پیشگامان تجارت پرنیان تأمین کننده تجهیزات فنی

مجموعه پیشگامان تجارت پرنیان تأمین کننده تجهیزات فنی

مجموعه پیشگامان تجارت پرنیان تأمین کننده تجهیزات فنی برای پروژه های صنایع زیر بنایی و همچنین تجهیزات نگهداری و حمل گازهای صنعتی در ایران و خاورمیانه می باشد.

درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات