جلسه بحث و بررسی بخشنامه جبران نوسانات ارز برای پیمانکاران

جلسه بحث و بررسی بخشنامه جبران نوسانات ارز برای پیمانکاران

با حضور مدیرعامل گروه مهندسی بازرگانی پیشگامان تجارت پرنیان، جناب آقای مهندس ولی زاده، همچنین نماینده شورای گفت و گو اتاق بازرگانی تهران جناب آقای دکتر عیدیان و جناب آقای مهندس حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق تهران و نیز نمایندگانی از تشکلها و سندیکاهای شرکتهای پیمانکاری در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات