نشست هم اندیشی راهبردی در سازمان متخصصین و مدیران

نشست هم اندیشی راهبردی در سازمان متخصصین و مدیران

در تصویر شاهد نشست هم اندیشی راهبردی مدیر عامل شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار مهندس ولی‌زاده و جناب آقای دکتر مصدری هستید. جناب مصدری که مدیرعامل این سازمان هستند با جناب ولی زاده، به عنوان همکار رسمی سازمان متخصصین و مدیران نشست دوستانه‌ای داشتند. و در این جلسه درباره مسائل و چشم اندازهای سازمان […]