حضورشرکت پیشگامات تجارت پرنیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

حضورشرکت پیشگامات تجارت پرنیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت پیشگامان تجارت پرنیان برای چندمین سال متوالی درراستای ارائه وبه نمایش گذاشتن توانایی های فنی ومهندسی خوددرحوزه ی صنعت پزشکی اقدام به شرکت درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت پزشکی( ایران هلث) نمودکه بااستقبال بسیارزیادمتخصصین این حوزه مواجه گردید

درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات