دلتون برای برف بازی تنگ شده

ناراحتین از اینکه فضای مناسب برای بازی های برفی کم داریم؟ دلتون میخواد توی تابستون، توی محله خودتون حتی شاید ساختمون خودتون بتونین بارش برف و برف بازی رو تجربه کنین؟ما با دانش و تکنولوژیمون براتون میتونیم کلی از ایده هاتونو عملی کنیم