تامین تجهیزات پالایشگاه تهران

تامین تجهیزات پالایشگاه تهران

تامین تجهیزات و تعمیرات و نگهداری در پالایشگاه همه ما در زمان های مشخصی به تمیزکاری اساسی منزل خود یا به اصطلاح خانه تکانی می‌پردازیم و تعمیرات جزیی یا کلی را انجام می‌دهیم. این امر در صنایع سنگین نیز صدق می‌کند. با overhaul یا تعمیرات اساسی چقدر آشنایی دارید؟ در مورد تعمیر و نگهداری چه […]

خدمات تعمیر و نگهداری (CM) در یک نگاه

پیشگامان تجارت و توسعه پایدار اراپه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری. تلفن: 021 8886 4896 : آدرس: خیابان مفتح شمالیُ خیابان مرزبان نامهُ

خدمات تعمیر و نگهداری به روش condition monitoring به چه معناست؟ از جمله خدماتی که گروه مهندسی پیشگامان تجارت و توسعه پایدار انجام می‌دهد، تعمیر و نگهداری بر اساس پایش وضعیت است. اما این عمل دقیقا چگونه انجام می‌گردد و چه تعریفی دارد؟ تعمیر و نگهداری که با روش پایش وضعیت انجام می‌شود، به مجموعه […]

پایش وضعیت (condition monitoring) چیست؟

نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (CBM)، مؤثرترین استراتژی موجود برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی است که برای پیاده‌سازی این استراتژی از ابزار پایش وضعیت (Condition Monitoring) استفاده می‌شود. در CM تعمیر براساس وضعیت ماشین که تحت مراقبت قرار دارد، انجام می‌شود.

پایش وضعیت به چه معناست؟ نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (CBM)، مؤثرترین استراتژی موجود برای مدیریت دارایی‌های فیزیکی است. برای پیاده‌سازی این استراتژی از ابزار پایش وضعیت (Condition Monitoring) استفاده می‌شود. در CM تعمیر براساس وضعیت ماشین که تحت مراقبت قرار دارد، انجام می‌شود. در این روش به جای تعمیرات ادواری، پایش وضعیت ماشین […]