آرانر، بدون آب، پر توان

District cooling technology

سیستم District Cooling یک سیستم خنک کننده مرکزی است و قدرت و توان بالاتر در تولید و حفظ دمای مطلوب در تجهیزات صنعتی بسیار مهم بوده و از توجه حائز اهمیتی برخوردار است. از سوی دیگر میزان مصرف انرژی این تجهیزات خنک کننده نیز دارای اهمیت بسزایی در صنعت میباشد، هنگامی که دو محور اصلی […]