خدمات بازرگانی و تامین کالا

خدمات بازرگانی و تامین کالا در گروه پیشگامان تجارت و توسعه پایدار

خدمات بازرگانی و تامین کالا در گروه پیشگامان تجارت و توسعه پایدار شامل موارد زیر می‌شود:1- تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز بر اساس نوع پروژه2- مهندسی خرید و بررسی‌های فنی3- تهیه و تنظیم پیشنهادات فنی و مالی با توجه به اعلام نیاز کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ها4- دارای بانک اطلاعاتی تامین کنندگان مجاز کارفرمایان صنایع […]