اولین پیست استاندارد هاکی روی یخ توسط یک شرکت ایرانی احداث شد

اولین پیست استاندارد هاکی روی یخ در ایران (پیست یخ ایران مال) توسط شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار ساخته شد و در سال 98 به بهره برداری رسید.

اولین پیست استاندارد هاکی روی یخ در ایران (پیست یخ ایران مال) توسط شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار ساخته شد و در سال 98 به بهره برداری رسید.

مجموعه پیشگامان تجارت و توســعه پایدار از حدود 5 سال پیش فعالیت در حوزه صنعت سرمایشــی و تبریدی را آغاز کرد و در همین راســتا نمایندگی یک شرکت فنالندیسازنده چیلرهای صنعتی با استاندارد نفت و گاز را در اختیار گرفت و در وندور لیست شرکت ملی پتروشیمی به ثبت رساند و کارفرمایان و پیمانکارانی که در این زمینه فعالیت دارند،
مجاز به استفاده از خدمات شرکت هستند. پس از مدتی شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار برای ارائه مشاوره ساخت اولین پیست هاکی روی یخ استاندارد در کشور دعوت شد که ماحصل آن ســاخت اولین پیست هاکی روی یخ استاندارد کشور بعد از پیروزی انقالب اســامی در بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه به نام ایران مال بود که فعالیت ساخت آن از حدود سال 1389 آغاز شده بود. با این اقدام، مجموعه پیشگامان تجارت، عنوان نمایندگی شرکت آلمانی معتبر با 30 سال سابقه در صنعت ورزش و سرگرمی‌های زمستانی را به دست آورد و وارد مناقصه اولین پیست هاکی روی یخ کشور شد. ناگفته نماند که این پیست در طبقه اول مجموعه ایران مال قرار دارد و مطابق با استاندارد فدراسیون جهانی هاکی طراحی شده است. شایان ذکر است، این پیست در سال گذشته به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسید و در حال حاضر نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ایران با اتکا به داشــتن این پیست به عنوان جدیدترین عضو فدراسیون جهانی هاکی روی یخ )IIHF )پذیرفته شد که افتخاری برای ورزش کشور و دوستداران این ورزش محسوب میشود.

گوشه‌ای از مصاحبه مهندس ولی زاده مدیریت شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار با ماهنامه سرمایه گذاری


درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات