عملیات بتن ریزی پیست یخ ایران مال در یک نگاه

بتن ریزی پیست یخ ایران مال

عملیات بتن ریزی پیست یخ ایران مال در یک نگاه

بتن ریزی یکپارچه به مساحت۱۸۰۰مترمربع

برای اولین بار در کشور بدون درز انقطاع و بدون قطع سرد با ضخامت حدود ۱۰سانتیمتر بدون هیچگونه میکروترک

پیشگامان تجارت و توسعه پایدار سازنده نخستین پیست هاکی روی یخ ایران مال

درباره ما

شرکت پیشگامان ماموریت دارد تا با بهره گیری و آموزش نیروهای فنی و مهندسی کار آمد و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر و بکارگیری آنان در واحدهای مختلف اعم از بازاریابی و فروش ، بازرگانی و مهندسی ، ضمن ترجمه صحیح نیازمندی های صنعت جهت ارائه به شرکت های معتبر خارجی ، مشاور قابل اعتمادی برای صنعت کشور جهت تهیه و تامین و انتخاب بهترین گزینه ها جهت حل مشکلات و محدودیت ها در نتیجه افزایش بهره وری واحدهای متقاضی گردد.

آخرین مقالات