پانزدهمین سالگرد تاسیس مجموعه پیشگامان تجارت

خردادماه هرسال برای ما یادآور تلاش و پشتکار جمعی از نیروهای جوان و کوشا می باشد. روزی که با نام خداوند متعال به پشتوانه نیروهای متخصص با شعار توسعه پایدار، مجموعه مهندسی و دانش بنیان پیشگامان تجارت را از نهالی نوپا به درختی پانزده ساله و پربار تبدیل نمودیم؛ امید است همواره در مسیر رشد […]