شرح فعالیت ها و سوابق انجام شده در بخش پست برق و خطوط انتقال نیرو :

 انواع باسداکتهای رزینی LV,MV,HV از BKS و MGC سوئیس باسداکتهای LV و MV ، IP68 ، تا 6300 آمپر و سوپر کمپکت و HV تا 8000 آمپر به همراه متعلقات.

English