با عنایت به قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و اقلیم گرم خاورمیانه و محرومیت بسیاری از مناطق کشور از مشاهده مناظر زمستانی و برف و یخ، ایجاد محیط هایی با جذابیت ها و ویژگی مربوط به این فصل می تواند مخاطب بسیاری را به خود جذب نموده و باعث ایجاد لحظات شاد و فرحبخش برای گروه های مختلف سنی شود.

 

English