تأمین انواع پکیج ها از قبیل:
– Water Treatment – Dehydration

تامین سیستم محرکه و جعبه دنده های صنعتی (گیربکس)

آلکان ماشین
شرکت پیشگامان تجارت و توسعه پایدار بعنوان نماینده وهمکار رسمی فروش شرکت تولیدی صنعتی آلکان ماشین در طراحی و تولید گیربکس های صنعتی با امکانات گسترده پیشرفته و طراحی و ساخت محرک ماشین آلات و تجهیزات متنوع سنگین و .سبک در صنایع مختلف کشور آماده خدمت رسانی به صنایع مختلف می باشد.

English